2017 Peugeot 208 - Brukerhåndbok (in Norwegian) (304 pages)

Posted on 12 Sep, 2017
Model: 2017 Peugeot 208
File size: 11.47 MB


Other 2017 Peugeot 208 Manuals:


Last ned Manual 2017 Peugeot 208

Manuell Beskrivelse
De andre ekstra mattene legges ganske enkelt over det originale gulvteppet. Manuelt følgelys slukker automatisk på slutten av en bestemt tidsperiode. Påse at ingenting dekker for regn-/ lyssensoren som er plassert øverst på frontruten bak det innvendige speilet.

Bilens stabilitet ved akselerering kunden skal kunne oppnå en bedre forbedres også. Det foreligger en risiko forsetepassasjeren mot skader på hode og i bryteren for deaktivering av passasjerens for at kollisjonsputene ikke utløses overkropp ved kraftige frontkollisjoner. Denne typen arbeid skal bare utføres av forhandler eller et kvalifisert verksted.

Passasjersete justert til høyeste posisjon og i maksimalt bakre posisjon. For å garantere sikkerheten til barna må du deaktivere kollisjonsputa foran på passasjersiden når du monterer et barnesete med ryggen i kjøreretning i passasjersetet foran. Juster forsetet slik at føttene til barnet i barnesetet ikke kommer i berøring med seteryggen.
Peugeot Modeller

Use of Cookies    About    Contact us
All marks are the property of their respective holders