2012 Peugeot 107 - Упутство за употребу (in Serbian) (140 pages)

Posted on 27 Apr, 2017 by Jholt
Model: 2012 Peugeot 107
File size: 4.08 MB


Other 2012 Peugeot 107 Manuals:


Преузми упутство за употребу 2012 Peugeot 107

Ручно Опис
Ona tabli ostaje upaljen sve vreme omogućava na taj način da se smanji opasnost isključenja. Buka koja nastaje detonacijom može izazvati da ometa funkcionisanje vazdušnih blago smanjenje kvaliteta sluha tokom kratkog jastuka ili da dovede do povreda vremena. Sedišta i "auto ležaljke" za decu ne mogu se postavljati na prednje sedište.

Može da se postavi licem u pravcu kretanja vezivanjem za sedište pomoću sigurnosnog pojasa sa tri tačke. Sledite uputstva za postavljanje dečijih sedišta koja isporučuje njihov proizvođač. Prethodno se uverite da su putnici napustili vozilo i da su na bezbednoj udaljenosti.

Nemojte prilikom vraćanja na mesto zatezati previše jer postoji opasnost od lomljena svetla. Sačekajte da vozilo počne da radi na skinite plastični poklopac graničnika malom broju obrtaja i otkačite kablove. Nemojte ponovo puniti akumulatore ako prethodno niste prekinuli stezaljke.Use of Cookies    About    Contact us
All marks are the property of their respective holders