2015.5 Opel Zafira Tourer - Ägarmanual (in Swedish) (295 pages)

Posted on 8 Mar, 2017 by Stepmuel
Model: 2015.5 Opel Zafira Tourer
File size: 9.04 MB


Other 2015.5 Opel Zafira Tourer Manuals:


Hämta Manuell 2015.5 Opel Zafira Tourer

Manuell Beskrivning
För att aktivera trycker du på fönster genom att trycka för att öppna z igen. Om detta inte är möjligt bör nackskyddet ställas i det högsta läget för mycket långa personer och i det lägsta läget för mycket korta personer. Personer med känslig hud rekommenderas att inte använda den högsta inställningen under lång tid.

När du fäller upp sätet ska du se till att det spärras ordentligt innan du kör. Om du inte gör detta kan följden bli personskada vid en kraftig inbromsning eller en kollision. Sätena i den tredje raden kan endast användas om den andra sätesraden inte är i lounge-läge.

När säkerhetsbältena inte används eller när sätena fälls ned ska säkerhetsbältenas låstungor sättas in i fickorna som finns på bältena. Konsultera lokal lagstiftning och bestämmelser om obligatorisk användning av barnsäkerhetssystem. Ställ in sätets ryggstödslutning så nära lodrätt läge som möjligt för att säkerställa att bältet är spänt på den sida där spännet sitter.Use of Cookies    About    Contact us
All marks are the property of their respective holders