2014.5 Opel Meriva - Ägarmanual (in Swedish) (233 pages)

Posted on 8 Mar, 2017 by Somer
Model: 2014.5 Opel Meriva
File size: 7.61 MB


Other 2014.5 Opel Meriva Manuals:


Hämta Manuell 2014.5 Opel Meriva

Manuell Beskrivning
Kontrollera att kablarnas och lampornas placering för att säkerställa att de är korrekt monterade och säkert placerade. Sätt fast registreringsskylten innan cykelhållaren används för första gången. Alla delar kan fällas ned och sänkas separat för att öka storleken på lastrummet.

Lyft systemet något och tryck skadas eller förhindra att sätena på ryggstödet. Om detta inte sker kan personskador eller skador på last eller fordon uppkomma vid häftig inbromsning eller en kollision. För att fälla upp ryggstöden drar du i handtaget och lyfter dem till upprätt läge tills de klickar fast hörbart.

Dra ut kroken i lastrummets vänstra sidovägg för att hålla golvskyddet i upprätt läge. Spänn nätet genom att kar ska peka bort från den nedre nätdra i den lösa änden av bandet. Längdinställningarna och nätstängerna måste ligga plant bredvid varandra.Use of Cookies    About    Contact us
All marks are the property of their respective holders