2013 Opel Insignia - Ägarmanual (in Swedish) (315 pages)

Posted on 8 Mar, 2017 by Frank
Model: 2013 Opel Insignia
File size: 7.79 MB


Other 2013 Opel Insignia Manuals:


Hämta Manuell 2013 Opel Insignia

Manuell Beskrivning
Om detta inte är möjligt bör nackskyddet ställas i det högsta läget för mycket långa personer och i det lägsta läget för mycket korta personer. Ryggstödet får inte vara för att möjliggöra säker utlösning lutat för långt bakåt. Om knapbilen rör sig förarsätet bakåt när bilen automatiskt under en kort tid.

Personer som inte är fastspända utgör en fara för både sig själva och övriga passagerare vid en eventuell olyckshändelse. Mata säkerhetsbältet genom ryggstödets bältesfäste då du fäster bältet. Utför inga ändringar på airbagsystemet eftersom bilens typgodkännande i så fall upphör att gälla.

När airbagen blåses upp kan de heta gaser som avsöndras orsaka brännskador. Krockskyddsgardinerna löses ut vid påkörning från sidan med en viss kraft. Ett barnsäkerhetstill passagerarsätet fram måste deen nyckelstyrd omkopplare på instrusystem får inte vara monterat.



Use of Cookies    About    Contact us
All marks are the property of their respective holders