2014.5 Opel Corsa - Ägarmanual (in Swedish) (227 pages)

Posted on 9 Mar, 2017 by Monstercheeto
Model: 2014.5 Opel Corsa
File size: 6.84 MB


Other 2014.5 Opel Corsa Manuals:


Hämta Manuell 2014.5 Opel Corsa

Manuell Beskrivning
Ryggstödet får inte vara för att möjliggöra säker utlösning lutat för långt bakåt. Låt en verkstad byta bälten och utlösta bältessträckare efter en olycka. Personer som inte är fastspända utgör en fara för både sig själva och övriga passagerare vid en eventuell olyckshändelse.

Ställ in sätets ryggstödslutning så nära lodrätt läge som möjligt för att säkerställa att bältet är spänt på den sida där spännet sitter. På cyklarna får det inte finnas några föremål som kan lossna under transporten. Dra ut det inbyggda transportsystemet helt tills du hör att det griper in.

Detta kan leda till skador på cykelhjulen som orsakas av varma avgaser. Flytta baksätets ryggstöd till upprätt läge och låt mekanismen gripa in på båda sidor så att det hörs. När ryggstöden är är låsta får den röda markeringen inte längre sticka ut.Use of Cookies    About    Contact us
All marks are the property of their respective holders