2017 Opel Combo - Návod k obsluze (in Czech) (203 pages)

Posted on 9 Mar, 2017 by Frank
Model: 2017 Opel Combo
File size: 4.68 MB


Other 2017 Opel Combo Manuals:


Stáhněte si manuál 2017 Opel Combo

Manuální Popis
Vozidla s pohonem na zemní plyn musí být recyklovány autorizovaným servisním střediskem pro vozidla s pohonem na zemní plyn. Pokud nemáte a na krytku/tyčovou měrku na koncentrát chladicí kapaliny straně s kapalinou. Nechte zkontrolovat koncentraci chladicí kapaliny a odstranit příčinu úniku chladicí kapaliny v servisu.

Pří výměně akumulátoru u vozidel se systémem stop-start zajistěte použití správného akumulátoru vozidla. Pomocí šroubováku vyšroubujte z reflektoru otočením proti směru čtyři upevňovací šrouby. Namontujte držák žárovky zpátečky a utáhněte ho otočením po směru hodinových ručiček.

V závislosti na typu pojistky lze přepálenou pojistku poznat podle roztaveného drátku. Pinzetu na pojistky nasaďte podle typu pojistky se shora nebo ze strany a pojistku vytáhněte. Postavte kompresor vzpřímeně pneumatik nebo za krytem na pravé straně vedle pneumatiky.Use of Cookies    About    Contact us
All marks are the property of their respective holders