2014 Opel Combo - Ägarmanual (in Swedish) (179 pages)

Posted on 9 Mar, 2017 by Neue Mage
Model: 2014 Opel Combo
File size: 4.16 MB


Other 2014 Opel Combo Manuals:


Hämta Manuell 2014 Opel Combo

Manuell Beskrivning
Följ monteringsanvisningarna och ta bort lasthållaren när den inte används. Fäst lasthållaren genom att sätta in fästskruvarna i de hål som visas på bilden. Instrumentens visare går kortvarigt till ändläget när tändningen slås på.

Beroende på körförhållandena kan det intervall som en service visas med variera avsevärt. För att avaktivera bältespåminnaren framsätena ska du kontakta en verkstad. Det finns risk för dödliga skador för tillåtna utsläppsvärdena kan överen vuxen person om airbagen på skridas.

Vid en kollision med en viss kraft stängs bränslesystemet och motorn av säkerhetsskäl av automatiskt. För att tända manuellt när dörrarna är stängda trycker du på linsens ena eller andra sida. I automatiskt läge reglerar fläkthastigheten och luftfördelningen automatiskt luftflödet.Use of Cookies    About    Contact us
All marks are the property of their respective holders