2015 Opel Adam - Ägarmanual (in Swedish) (221 pages)

Posted on 8 Mar, 2017 by Future
Model: 2015 Opel Adam
File size: 6.83 MB


Other 2015 Opel Adam Manuals:


Hämta Manuell 2015 Opel Adam

Manuell Beskrivning
Följ monteringsanvisningarna och ta bort lasthållaren när den inte används. Bakrutetorkaren kopplas in automatiskt när backen läggs i om vindrutetorkarna är inkopplade. I sådana fall är det lämpligt att den automatiska tidssynkroniseringen stängs av.

Lyser när tändningen har slagits på driftklart när kontrollampan släcks. Motorn kan inte släcks kort efter det att motorn har tydligt större kraft för bromsning startas. Vid körning i länder med vänstertrafik ska strålkastarna ställas in för att förhindra bländning av mötande trafik.

Flytta spaken till motståndspunkten och håll den där för längre blinkning. På grund av kontrollproceduren startar motorn efter en kort fördröjning. Låt en verkstad köra slut på tanken och att starta åtgärda orsaken till störningen.Use of Cookies    About    Contact us
All marks are the property of their respective holders