2014.5 Opel Adam - Brukerhåndbok (in Norwegian) (217 pages)

Posted on 9 Mar, 2017 by Spaulagain
Model: 2014.5 Opel Adam
File size: 6.71 MB


Other 2014.5 Opel Adam Manuals:


Last ned Manual 2014.5 Opel Adam

Manuell Beskrivelse
Etter en ulykke skal belter og utløste beltestrammere skiftes ut av et verksted. I noen land er bruk av barnesikringssystemer forbudt i bestemte seter. Overhold lokale lover og bestemmelser for obligatorisk bruk av barnesikringsutstyr.

Juster hellingen av bakre seterygg som nødvendig til en vertikal posisjon for å sikre at beltet er stramt på spennesiden. Baksetene har spor som gjør det lettere å montere barnesikringsutstyret. Det må ikke finnes noen gjenstander på syklene som kan løsne under transport.

Sett sikkerhetsbeltets låseplate i sideholderen for å beskytte beltet mot skader. Noen sendere sender ikke ut på skjermknappene < og > og velger korrekt tidssignal. En avslått forbruker forsvinser topografiens eller kjørestilens ner fra listen og forbruksverdien effekt på drivstofforbruket.Use of Cookies    About    Contact us
All marks are the property of their respective holders