2014.5 Opel Adam - Ägarmanual (in Swedish) (217 pages)

Posted on 8 Mar, 2017 by Artful
Model: 2014.5 Opel Adam
File size: 6.72 MB


Other 2014.5 Opel Adam Manuals:


Hämta Manuell 2014.5 Opel Adam

Manuell Beskrivning
Den konvexa yttre backspegeln har fjärrkontrollen eller slå på tändningen. Startspärren aktiveras automatiskt när nyckeln tas ut ur tändningslåset. Om kontrollampan d blinkar när tändningen är på finns det en störning och det går inte att starta motorn.

Om detta inte är möjligt bör nackskyddet ställas i det högsta läget för mycket långa personer och i det lägsta läget för mycket korta personer. Personer som inte är fastspända utgör en fara för både sig själva och övriga passagerare vid en eventuell olyckshändelse. En upplåst airbag dämpar kollisionen så att risken för skada på huvudet minskar avsevärt vid påkörning från sidan.

I en del länder är användning system som överensstämmer med av barnsäkerhetssystem förbjuden gällande bestämmelser enligt på vissa sittplatser. Ställ in sätets ryggstödslutning så nära lodrätt läge som möjligt för att säkerställa att bältet är spänt på den sida där spännet sitter. Ställ in stolshöjden i det översta läget och nackskyddet i det nedersta läget.Use of Cookies    About    Contact us
All marks are the property of their respective holders