2017 Mazda CX-5 - Užívateľská príručka (in Slovak) (820 pages)

Posted on 6 Dec, 2017
Model: 2017 Mazda CX-5
File size: 13.95 MB


Other 2017 Mazda CX-5 Manuals:


Stiahnite si manuál 2017 Mazda CX-5

Manuálny Popis
Systém DRSS meria vzdialenosť medzi vaším vozidlom a vozidlom pred vami pomocou radarového snímača (predného), keď je rýchlosť vozidla 30 km/h alebo vyššia. Ak sa vaše vozidlo priblíži k vozidlu pred vami viac, než je vhodné na udržanie bezpečnej vzdialenosti s ohľadom na rýchlosť vozidla, objaví sa oznámenie na aktívnom projekčnom displeji, aby vás upozornilo, že máte dodržiavať bezpečnú vzdialenosť. Systém HBC automaticky prepína svetlomety medzi diaľkovými a tlmenými svetlami, keď je spínač zapaľovania v polohe ON a spínač hlavných svetlometov v polohe AUTO a polohe diaľkových svetiel.

Systém HBC určuje, či je tma, podľa jasu okolia. Súčasne sa rozsvieti indikačná kontrolka systému HBC (zelená) v prístrojovom paneli.

Use of Cookies    About    Contact us
All marks are the property of their respective holders