2018 Mazda CX-3 - Ägarmanual (in Swedish) (735 pages)

Posted on 2 Sep, 2018
Model: 2018 Mazda CX-3
File size: 10.53 MB


Other 2018 Mazda CX-3 Manuals:


Hämta Manuell 2018 Mazda CX-3

Manuell Beskrivning
BSM hjälper föraren att hålla uppsikt på båda sidorna bakom bilen vid filbyten, genom att varna när fordon närmar sig bakifrån i bredvidliggande filer. BSM avkänner fordon som närmar sig bakifrån och färdas med en hastighet högre än 30 km/h och meddelar föraren genom att aktivera BSM-varningsindikeringslampan och visa detekteringsskärmen (fordon med active driving display). Om körriktningsvisaren används för att indikera en sväng i den riktning som BSM-varningsindikeringslampan lyser och ett ankommande fordon detekteras, kommer BSM att varna föraren om faran genom att aktivera BSM-varningsindikeringslampan, varningsljudet och varningsskärmen (fordon med active driving display).

Systemets registreringsområde är körfälten på båda sidor och sträcker sig från framdörrarnas bakkant och ca 50 m bakåt.

Use of Cookies    About    Contact us
All marks are the property of their respective holders