2018 Mazda 6 - Priročnik za lastnika (in Slovenian) (883 pages)

Posted on 2 Sep, 2018
Model: 2018 Mazda 6
File size: 13.98 MB


Other 2018 Mazda 6 Manuals:


Download navodila za uporabo 2018 Mazda 6

Ročno Opis
Sistem BSM je zasnovan kot pomoþ vozniku pri pregledu podroþja na levi in desni strani za vozilom pred menjavo voznega pasu. Ko sistem odkrije vozilo, ki vas dohiteva po sosednjem voznem pasu, vas nanj opozori. Nadzor mrtvega kota (BSM) zazna vozilo, ki vas dohiteva, þe vozite naprej s hitrostjo najmanj 30 km/h.

Zasveti ustrezna opozorilna luþka nadzora mrtvega kota (BSM) in pokaže se zaslon za zaznano vozilo (vozila z veþinformacijskim zaslonom in Head up zaslonom). ýe voznik s smernikom nakaže, da bo zavil v smeri, za katero sveti opozorilna luþka nadzora mrtvega kota (BSM) in je zaznano bližanje vozila, nadzor mrtvega kota (BSM) opozori voznika na nevarnost s prižgano opozorilno luþko nadzora mrtvega kota (BSM), zvoþnim opozorilnim signalom in prikazom opozorilnega zaslona (vozila z veþinformacijskim zaslonom in Head up zaslonom). Obmoþje v katerem sistem zazna od zadaj približujoþe se vozilo pokriva vozna pasova na obeh straneh vozila v dolžini približno 50 metrov od zadnjega roba sprednjih levih oziroma desnih vrat.Use of Cookies    About    Contact us
All marks are the property of their respective holders