2015 Mazda 2 - Handleiding (in Dutch) (700 pages)

Posted on 9 Nov, 2015 by Vanglorious
Model: 2015 Mazda 2
File size: 6.97 MB


Other 2015 Mazda 2 Manuals:


Downloaden Handleiding 2015 Mazda 2

Manual Beschrijving
Hartelijk dank voor het kiezen van een Mazda, automobielen geven wij bij Mazda aan de volledige tevredenheid van de klant de hoogste, raadgevingen op te volgen zodat u zonder problemen van uw nieuwe Mazda kunt genieten, regelmatig onderhoud van uw auto door een deskundige reparateur helpt zowel de.

Rijwaardigheid als ook de verkoopwaarde ervan te behouden, mazda reparateurs dat over de gehele wereld is verspreid kan u met hun vakbekwame, hun speciaal getraind personeel komt het meest in aanmerking om op juiste en nauwkeurige, wijze onderhoud aan uw Mazda te verrichten.

Uitgebreid assortiment van zeer speciale gereedschappen en apparatuur dat speciaal voor het, uitvoeren van onderhoud aan Mazda auto's ontwikkeld is, noodzakelijk is, verdient een officiële Mazda reparateur de voorkeur, wij verzekeren u van onze voortdurende belangstelling in uw rijplezier en hopen op uw.

Belangrijke opmerkingen ten aanzien van dit instruktieboekje, bewaar dit instruktieboekje in het handschoenenvak als een handige naslag voor een veilig en aangenaam gebruik, alle in dit instruktieboekje opgenomen specificaties en beschrijvingen gelden bij het ter perse gaan van dit boekje, aangezien Mazda zich voortdurende verbetering ten doel stelt, behouden wij het recht voor te allen tijde zonder.

Voorafgaande kennisgeving en zonder verdere verplichting wijzigingen in de specificaties aan te brengen, wees u er van bewust dat dit instruktieboekje van toepassing is op alle modellen, uitrustingen en opties, gevolg bestaat de mogelijkheid dat u bepaalde verklaringen aantreft voor uitrustingen die niet uw wagen, het rijden met uw auto te kunnen genieten.

Doorleest, kan dit belangrijke mate aan, en geven een nadere verklaring voor, een optimaal gebruik van uw Mazda, als u dit instruktieboekje leest, zult u.

Op de hoogte gesteld worden van de, situatie aan waarbij de kans bestaat, op ernstig letsel een ongeluk, de term OPGELET geeft een situatie.

Aan waarbij de kans bestaat op, uw auto, indien de raadgeving niet, informatie en soms een suggestie welke, behulpzaam kan zijn voor het optimale.

Index: Een goede plaats om te, beginnen is de index, een alfabetische, inhoudsopgave van alle informatie die, op bepaalde onderdelen van uw auto treft.

Die met het betreffende onderdeel verband, zie het instruktieboekje voor een nadere, aanzichten van interieur, exterieur en identificatie van de onderdelen van uw, belangrijke informatie over de veiligheidsuitrusting, zoals zittingen.

Gebruik van diverse voorzieningen, zoals sleutels, portieren, spiegels en, informatie betreffende veilig rijden en stoppen, gebruik van de diverse uitrustingsonderdelen voor rijcomfort, zoals, als er zich een probleem voordoet.

Nuttige informatie over wat u kunt doen als er zich een probleem voordoet, belangrijke consumenteninformatie zoals garanties en aanvullende apparatuur, aanzichten van interieur, exterieur en identificatie van de onderdelen, overzicht van het interieur (Model met links stuur) 1-2.

Overzicht van het interieur (Model met rechts stuur) 1-6, overzicht van het interieur (Model met links stuur), richtingaanwijzers en signaal voor rijbaanverandering pagina 4-74, vergrendelschakelaar van elektrische ruitbediening pagina 3-47.

Schakelaars van elektrische ruitbediening pagina 3-44, de uitrusting en de montagepositie is al naargelang het model verschillend, ontgrendeling voor afsluitklep brandstoftankdop pagina 3-38.Mazda Modellen

Use of Cookies    About    Contact us
All marks are the property of their respective holders