2017 Lexus GS200t - Užívateľská príručka (in Slovak) (676 pages)

Posted on 27 Jan, 2017 by Edwinw Right
Model: 2017 Lexus GS200t
File size: 76.68 MB


Other 2017 Lexus GS200t Manuals:


K stiahnutiu from Lexus.com

Manuálny Popis
Zobrazené hodnoty sa tiež môžu líšiť od hodnôt nameraných použitím meradla tlaku pneumatík. Nesprávne nastavenie polohy alebo jasu obrazu môže prekážať výhľadu vodiča a viesť tak k nehode s následkami smrti alebo vážneho zranenia. Nedotýkajte sa vnútrajška projektora head-up displeja alebo nestrkajte ostré alebo podobné predmety do projektora.

V tom prípade môže byť veko kufra otvorené stlačením uvoľňovacieho tlačidla kufra na veku kufra. V prípade náhleho zabrzdenia alebo nehody by sa tieto osoby mohli smrteľne alebo vážne zraniť. Pre odomknutie vozidla však môžu byť použité iba dvere detekujúce elektronický kľúč.

Náhle priblíženie k účinnému dosahu alebo ku kľučke dverí môže zabrániť odomknutiu dverí. Inak by to v prípade náhleho zabrzdenia alebo kolízie mohlo spôsobiť smrteľné alebo vážne zranenie. Deti a ostatní cestujúci môžu byť časťami tela zachytení v elektricky ovládaných oknách.Use of Cookies    About    Contact us
All marks are the property of their respective holders