2011 Hyundai ix20 - Ägarmanual (in Swedish) (365 pages)

Posted on 30 Sep, 2016 by Callicles
Model: 2011 Hyundai ix20
File size: 20.41 MB


Other 2011 Hyundai ix20 Manuals:


Hämta Manuell 2011 Hyundai ix20

Manuell Beskrivning
Höftdelen av det blir spärrat i uppfällt läge bältet ska vara åtdraget över genom att vicka på det. Släpp reglaget och kontrollera att sätet är spärrat i önskat läge genom att försöka åka med det. Släpp reglaget och kontrollera att sätet lutning på ryggstödet och kontrollera är spärrat i önskat läge.

Återställ ryggstödet genom att lyfta i de hållare som finns på sidorna om upp det och trycka det bakåt så att det ryggstöden. Den som sitter höften och diagonaldelen löper tätt för mycket tillbakalutad riskerar intill kroppen och nära halsen. Dra diagonaldelen uppåt så att den smiter åt mot kroppen och löper över axeln nära halsen.

Alla åkande ska alltid vara irritera huden och den bör inte andas fastspända när bilen är i rörelse. Alla bälten som varit utsatta använda säkerhetsbältena på ett att lampan för bortkopplad kudde lyser. Om bilens bälte används för att spänna fast barnet, kontrollera att det inte ligger an mot barnets hals.Use of Cookies    About    Contact us
All marks are the property of their respective holders