Λήψη 2014 Opel Combo - Εγχειρίδιο χρήσης (in Greek)

Posted on 9 Mar, 2017 by Thed
Model: 2014 Opel Combo


Pages: 201
File size: 4.29 MB

Λήψη

Πατήστε το κουμπί τήσετε ένα παιδικό κάθισμα ασφαυπάρχει βλάβη στο σύστημα. Βεβαιωθείτε ότι η θέση εγκατάστασης του παιδικού καθίσματος ασφαλείας στο όχημα είναι σωστή. Τα παιδιά πρέπει να επιβιβάζονται και να αποβιβάζονται από το όχημα μόνο από την πλευρά που δεν κινούνται αυτοκίνητα. Τα ειδικά για το άνω ιμάντα πρόσδεσης στους κρίόχημα παιδικά καθίσματα ασφαλείας κους άνω σημείων πρόσδεσης.

Use of Cookies    About    Contact us
All marks are the property of their respective holders