Download 2019 Jeep Wrangler - Handleiding (in Dutch)

Posted on 11 Feb, 2019
Model: 2019 Jeep Wrangler


Pages: 362
File size: 6.82 MB

Download

Als de schakelhendel niet in de stand PARK, REVERSE of NEUTRAL kan worden gezet (indien naar voren gedrukt), dan bevindt deze zich waarschijnlijk in de stand AutoStick (+/-) (naast de stand DRIVE). In de AutoStickmodus wordt de versnelling (1, 2, 3 enz.) weergegeven in de instrumentengroep. Zet de schakelhendel naar rechts (in de stand DRIVE [D]) voor toegang tot PARK, REVERSE en NEUTRAL. AutoStick is een interactieve functie, die handmatig schakelen mogelijk maakt waardoor u meer controle over de auto krijgt.

Use of Cookies    About    Contact us
All marks are the property of their respective holders