2016 Fiat Qubo - Návod k obsluze (in Czech) (222 pages)

Posted on 1 Feb, 2017 by Sheppo
Model: 2016 Fiat Qubo
File size: 3.75 MB


Other 2016 Fiat Qubo Manuals:


Stáhněte si manuál 2016 Fiat Qubo

Manuální Popis
Chcete-li okna úplně až ucítíte zaklapnutí signalizující její řádné zasunutí. S motorem na volnoběh může otáčkoměr ukazovat podle daného stavu postupné či náhlé zvýšení otáček. Podržením tlačítka / zobrazí v blikajícím režimu původně nastavená se hodnota rychle zvyšuje/snižuje automaticky.

Kontrolka se rozsvítí při prvním zatažení za pákový ovládač a zůstane svítit do automatického vypnutí funkce. Nicméně i tak se při případné nehodě zvyšuje nebezpečí požáru. Tuto kontrolu mohou provádět i orgány oprávněné k silničním kontrolám.

V případě náhodného načerpání paliva jiného typu nestartujte motor a vyprázdněte nádrž. Zásah dotahovače se pozná podle zablokování navíječe bezpečnostních pásů. Životnost dotahovače je uvedena na štítku v odkládací skříňce.Use of Cookies    About    Contact us
All marks are the property of their respective holders