2015 Fiat 500L Living - Ägarmanual (in Swedish) (224 pages)

Posted on 1 Feb, 2017 by Omega
Model: 2015 Fiat 500L Living
File size: 5.86 MB


Other 2015 Fiat 500L Living Manuals:


Hämta Manuell 2015 Fiat 500L Living

Manuell Beskrivning
På vissa versioner visas ett meddelande och en symbol på displayen. Återställ bromsvätskenivån och kontrollera sedan att varningslampan slocknar. Koppla ur handbromsen och kontrollera sedan att varningslampan slocknar.

Om dörrarna inte är stängda under körning hörs en varningssignal. I så fall kan det hända att eventuella fel på airbagsystemet inte signaleras. Gör en visuell kontroll för att se om det finns eventuella läckor.

På vissa versioner visas även ett särskilt meddelande på displayen. Underlåtenhet att följa information som den ovan kan orsaka allvarliga skador på motorn och göra så att tillverkarens garanti upphör att gälla. Varningslampans tändning säger ingenting om mängden motorolja som finns i motorn.Use of Cookies    About    Contact us
All marks are the property of their respective holders