2018 Fiat 500 - Vodič za korisnike (in Croatian) (176 pages)

Posted on 10 Jan, 2018
Model: 2018 Fiat 500
File size: 29.61 MB


Other 2018 Fiat 500 Manuals:


Preuzmite priručnik 2018 Fiat 500

Ručno Opis
"Service schedule" – Programirano Odr`avanje, se sastoji od odr`avanje vozila svakih 30,000 km (ili 18,000 milja); ovaj prikaz se pokazuje automatski kada se kontakt klju~ okrene u polo`aju MAR, zapo~ev{i od 2 000km (ili 1,240 milja) te se od toga roka prikazuje svakih 200km (ili 124milja). Ispod 200km signaliziranje se izvodi u~estalije. Servisni intervali se prikazuju u km ili mi (miljama) ovisno o postavu.

Po isteku intervala (kupona), okretanjem kontakt klju~a na polo`aj MAR, na zaslonu se prikazuje poruka "Service" uz broj kilometara/milja, koji prethode servisiranju vozila. Poruka "Scheduled servicing" se prikazuje s obzirom na kilometre/milje kako se interval servisiranja pribli`ava. Obratite se ovla{tenome servisu Fiata radi izvo|enja bilo kakvih servisa koji su obuhva}eni sa "Service schedule –Programiranim odr`avanjem", gdje }e se i zaslon sa prikazom kvara poni{titi.Use of Cookies    About    Contact us
All marks are the property of their respective holders