2016 Fiat 500 - Návod k obsluze (in Czech) (192 pages)

Posted on 2 Feb, 2017 by Franklin
Model: 2016 Fiat 500
File size: 5.28 MB


Other 2016 Fiat 500 Manuals:


Stáhněte si manuál 2016 Fiat 500

Manuální Popis
Údaje obsažené v této publikaci mají pouze informativní charakter. Používáním jiných pohonných hmot nebo palivových směsí se může nenapravitelně poškodit motor a záruka na vozidlo pozbýt platnosti. Kapitoly lze rychle vyhledat i podle grafických odkazů uvedených po straně každé liché stránky.

Daná kapitola je označena příslušným textem po straně každé sudé stránky. Souhrnný štítek se symboly se nachází na vnitřní straně kapoty motoru. Při každé signalizaci závady postupujte v každém případě podle pokynů uvedených v této kapitole.

Při vážné závadě se signalizace zobrazuje opakovaně po delší dobu. Při méně vážné závadě se signalizace zobrazuje opakovaně po kratší dobu. Kontrolka na přístrojové desce svítí do odstranění příčiny závady.Use of Cookies    About    Contact us
All marks are the property of their respective holders