2018 Citroën E-Mehari - Návod k obsluze (in Czech) (84 pages)

Posted on 31 Oct, 2018
Model: 2018 Citroën E-Mehari
File size: 3.6 MB


Other 2018 Citroën E-Mehari Manuals:


Stáhněte si manuál 2018 Citroën E-Mehari

Manuální Popis
Skvrny je vždy třeba co nejrychleji odstranit. K odstraňování všech druhů skvrn byste měli používat teplou nebo studenou mýdlovou vodu, a to na bázi přírodního mýdla. Běžné čisticí přípravky (kapalné oplachovací přípravky, práškové přípravky, přípravky na bázi alkoholu atd.) by se neměly používat.

K otírání používejte měkkou tkaninu. Po opláchnutí odstraňte zbytky kapaliny setřením pomocí nasákavé tkaniny. Otírání dokončete pomocí suché, měkké tkaniny.

Jelikož palubní deska není vodotěsná, nikdy se nesmí umývat za použití vody. Pomocí proudu vody je možno umývat pouze sedadla, která jsou opatřena potahy z nepropustného materiálu, a podlahu (vždy nejprve zkontrolujte, zda nejsou ucpané otvory pro odtékání vody v prostorech pro nohy cestujících).

Use of Cookies    About    Contact us
All marks are the property of their respective holders