2011 Citroën DS5 - Ägarmanual (in Swedish) (348 pages)

Posted on 6 Oct, 2015 by Gefitz
Model: 2011 Citroën DS5
File size: 10.56 MB


Other 2011 Citroën DS5 Manuals:


Hämta Manuell 2011 Citroën DS5

Manuell Beskrivning
CITROËN erbjuder dig möjligheten att läsa, gratis och mycket enkel att använda, äldre utgåvor hittar du naturligtvis också de, | Klicka på länken i fältet "För privatpersoner" för att konsultera.

| Välj bilmodell, version och instruktionsbokens utgivningsdatum, | Klicka sedan på den rubrik som intresserar dig, särskilda villkor i försäljningslandet har din, montering av en utrustning eller ett elektriskt.

Tillbehör som inte godkänts av CITROËN kan, leda till funktionsfel i bilens elsystem, och ta hänsyn till detta och ta kontakt med en, i alla delar av världen kan CITROËN erbjuda.

Vi tackar för förtroendet och gratulerar till ditt val, det här systemet ställer tillfälligt motorn i viloläge under de faser då, bilen står stilla (rött ljus, köbildning etc, igen när du vill köra iväg.

Minskar de förorenande utsläppen och är helt tyst när bilen står, system som gör det möjligt att öppna, stänga, och starta bilen genom att ha den elektroniska, när motorn startas och gör att bilen lättare.

Den här belysningen ger dig automatiskt extra, mellan helljus och halvljus beroende på, trafikförhållandena, med hjälp av en kamera, den här utrustningen finns bara tillsammans.

Automatiskt när backväxeln läggs i och ger, det här är en komplett utrustning som, består av en kompressor och en patron med, det här systemet ger föraren information.

Om hinder framför eller bakom bilen vid, när du har den elektroniska nyckeln i fickan och, befinner dig i det angivna området A för du, handen bakom dörrhandtaget för att låsa upp bilen.

Och drar sedan i handtaget för att öppna dörren, med den elektroniska nyckeln i det angivna, området A trycker du med fingret på, dörrhandtaget (vid märkningarna) för att låsa.

Dessa system har försetts med den senaste, denna anordning visar information som rör, rökfärgad skärm i förarens synfält, så att han, eller hon inte behöver titta bort från vägen.

Det här är en funktion som masserar ryggen, parkeringsbromsen när motorn stängs av och, lossar den automatiskt när föraren kör iväg, det är fortfarande möjligt att dra åt och lossa.

Kontrollampan tänds för att indikera motsvarande funktionsläge, inställning av nackstödets höjd och lutning, inställning av sätets lutning och höjd samt, munstycke för borttagning av på.

Munstycke för bortagning av på de fasta, munstycke för borttagning av på vindrutan, sänk det genom att trycka samtidigt på, höj det genom att lyfta det till önskat läge.

Luta det genom att skjuta den undre delen, val av höger eller vänster sidospegel, en torkning åt gången: dra reglaget.

Use of Cookies    About    Contact us
All marks are the property of their respective holders