2011 Citroën DS3 - Ägarmanual (in Swedish) (324 pages)

Posted on 6 Oct, 2015 by Zach
Model: 2011 Citroën DS3
File size: 9.84 MB


Other 2011 Citroën DS3 Manuals:


Hämta Manuell 2011 Citroën DS3

Manuell Beskrivning
CITROËN erbjuder dig möjligheten att läsa, gratis och mycket enkel att använda, äldre utgåvor hittar du naturligtvis också de, | Klicka på länken i fältet "För privatpersoner" för att konsultera.

| Välj bilmodell, version och instruktionsbokens utgivningsdatum, | Klicka sedan på den rubrik som intresserar dig, särskilda villkor i försäljningslandet har din, montering av en utrustning eller ett elektriskt.

Tillbehör som inte godkänts av CITROËN kan, leda till funktionsfel i bilens elsystem, och ta hänsyn till detta och ta kontakt med en, i alla delar av världen kan CITROËN erbjuda.

Vi tackar för förtroendet och gratulerar till ditt val, i det här kapitlet beskrivs hur alla funktioner i bilen används, så att du, snabbt och effektivt kan komma igång med de viktigaste utrustningarna, motorn i viloläge under de faser då.

Bilen står stilla (rött ljus, köbildning etc, förorenande utsläppen och är helt tys, dessa olika temapaket består av självhäftande, dekaler som du kan använda för att ge bilen ett.

Unikt utseende och en personlig prägel, detta system underlättar dina manövrer vid, backning genom att detektera hinder som, när tändningen har stängts av fortsätter.

Strålkastarna fram att lysa i några sekunder för, att underlätta när du ska kliva ur bilen när det, det här är en komplett utrustning som, består av en kompressor och en patron med.

(beroende på version: ca 30 liter (bensin, om bilen har en manuell växellåda indikerar det, här systemet när det är dags att växla upp, för, det här systemet sprider den doft du har.

Valt i hela kupén, tack vare sin placering i, det här systemet upprätthåller automatiskt den, komfortnivå som du har ställt in, med hänsyn till, den här dämpade belysningen gör det.

Enklare att se saker i kupén när det är mörkt, benutrymmena och i det undre förvaringsfacket, dessa system har försetts med den senaste, med färgdisplay i 16/9-format, AUX-uttag, HiFiljudanläggning.

Munstycke för borttagning av på sidoruta, munstycke för borttagning av på, för reglaget nedåt och släpp det, för reglaget uppåt och sedan tillbaka till läget "0".

Automatisk luftkonditionering: använd i första hand den helautomatiska funktionen genom att trycka på knappen "AUTO", när tändningen slås på rör sig mätarnas nålar, över hela skalan och återgår sedan till 0, indikeringen av oljenivå visa "OIL OK" i.

Om nivåerna är felaktiga måste motsvarande, när tändningen är påslagen skall de, slå upp och läs om den berörda funktionen, om, dekalerna är behandlade för att vara.

De har tagits fram för att ge bilen en personlig, de finns även att köpa som tillbehör, rekommenderar att du låter en CITROËNverkstad eller en annan kvalificerad verkstad.

Use of Cookies    About    Contact us
All marks are the property of their respective holders