2014 Alfa Romeo MiTo - Ägarmanual (in Swedish) (280 pages)

Posted on 20 Feb, 2017 by VergeiNah
Model: 2014 Alfa Romeo MiTo
File size: 10.01 MB


Other 2014 Alfa Romeo MiTo Manuals:


Hämta Manuell 2014 Alfa Romeo MiTo

Manuell Beskrivning
Men när andra ljus återigen tänds nummerplåtsbelysningen och de främre och bakre positionsljusen automatiskt måste eventuella dimljus tändas manuellt. Den högra spaken styr vindrutetorkaren/vindrutespolaren och bakrutetorkaren/bakrutespolaren. Använd inte vindrutetorkaren för att ta bort snö eller is från vindrutan.

Genom att hålla spaken på detta läge i en halv sekund sätts vindrutespolaren och vindrutetorkaren på med en enda rörelse. Det tänds automatiskt när man öppnar bagageluckan och släcks när man stänger den. I detta fall öppnar sig panelen genom att trycka på knappen med korta impulser.

Framdörren på passagerarsidan är utrustad med en anordning som gör att den kan låsas även utan ström. Klämskyddet fungerar både under manuell och automatisk manövrering av fönsterhissarna. Funktionen resulterar i en koordinerad aktivering av bromsarna och styrningen för att öka fjädringsnivån och säkerheten i hela bilen.Use of Cookies    About    Contact us
All marks are the property of their respective holders